Servicii

Găsim solutii împreună, actionăm pentru a le îndeplini!

Avem grija de actele dumneavoastra!

I. Prelucrarea fondului arhivistic

II. Pastrarea si conservarea fondului arhivistic

III. Servicii de legatorie

 

I. Serviciile de prelucrare a fondului arhivistic  sunt conforme cu Legea 16/1996 si includ urmatoarele etape:

a. Preluarea fondului arhivistic:

 • Preluarea documentelor pe baza de procese verbale de predare-primire.
 • Organizarea transportului.

b. Fondarea:

 • Stabilirea apartenentei documentelor la fondul arhivistic.

c. Intocmirea Nomenclatorului Arhivistic:

 • Nomenclatorul arhivistic se intocmeste sub forma unui tabel in care se inscriu, pe compartimente, categoriile de documente grupate pe probleme si termene de pastrare. In tabel, compartimentele sunt asezate dupa organigrama  unitatii.

d. Ordonarea documentelor:

Ordonarea documentelor pe compartimente , cronologic  sau alte criterii de ordonare pentru identificarea unitatiilor arhivistice.

e. Inventarierea documentelor:

 • Incadrarea documentelor  in Nomenclatorul Arhivistic.
 • Gruparea unitatiilor arhivistice pe probleme , termene de pastrare
 • Intocmirea inventarului conform anexelor din Legea 16/1996
 • Redactarea inventarului pe suport de hartie si suport electronic.

f. Selectionarea documentelor:

 • Identificarea unitatiilor arhivistice a caror termen de pastrare conform Nomeclatorului Arhivistic a expirat.
 • Intocmirea inventarului de selectionare conform anexelor din Legea 16/1996
 • Inaintarea lucrarilor de selectionare la Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale pentru verificare si obtinerea Avizului de inlaturare a lor din circuitul arhivistic.

II. Pastrarea si conservarea fondului arhivistic

 • Verificarea fondului arhivistic in vederea intocmirii procesului verbal de predare-primire.
 • Predarea fondului  arhivistic  pe baza procesului verbal de predare-primire a documentelor.
 • Predarea-primirea unitatiilor arhivistice in  cutii speciale de arhiva
 • Etichetarea si numerotarea cutiilor de arhiva
 • Organizarea transportului in depozitele special amenajate(incarcare, descarcare in conditii de siguranta si securitate).

III. Servicii de legatorie

 • Legarea documentelor se face in coperti de carton, astfel incat sa fie permisa citirea completa a textului din interiorul dosarului. Un dosar poate fi constituit dintr-un document de o fila sau mai multe documente, pâna la max 250-300 file. In cazul depasirii a 300 file – unitatea arhivistica se va imparti in volume tinandu-se cont de aspectul cronologic sau alfabetic stabilit de creatorul de documente.
  Dosarul format este etichetat fata si lateral si apoi dat spre verificare la compartimentul din care provin documentele. Dosarele sunt apoi aranjate in ordine cronologica, in functie de tipul documentului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *